Untitled

W dniu 07.09.2016r. odbyło się zebranie sołeckie wsi Samarzewo

W dniu 07.09.2016r. odbyło się zebranie sołeckie wsi Samarzewo wraz z spotkaniem partycypacyjnym dotyczącym rewitalizacji. Zadecydowano, aby fundusz sołecki przeznaczyć na lampę solarną, kosiarkę spalinową oraz na wyposażenie kuchni w sali OSP więcej »

IMG_20160908_090138_iko

Odbyły się badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Lądek

Wójt Gminy Lądek informuje, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadził akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Lądek od 50 więcej »

reali_iko

Realizacja zadań inwestycyjnych

W dniu 18 sierpnia br. przedstawiciele Gminy Lądek w osobach Artur Miętkiewicz – Wójt przy kontrasygnacie skarbnika Anny Suszki podpisali umowę z Województwem Wielkopolskim, które reprezentował Krzysztof Grabowski – wicemarszałek na następujące więcej »

DSC_0705_iko

ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATYNIU

W Szkole Podstawowej w Ratyniu dzięki Wójtowi Gminy Lądek Arturowi Miętkiewiczowi, Radnym Gminy Lądek oraz staraniom pani dyrektor Renaty Kwiatkowskiej udało się położyć chodnik prowadzący od zatoczki przy drodze wojewódzkiej aż do więcej »

sz_iko

ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE W GIMNAZJUM W LĄDKU

Okres wakacji to najlepszy czas na przeprowadzenie remontu w szkole. W Gimnazjum w Lądku dzięki Wójtowi Gminy Lądek Arturowi Miętkiewiczowi, Radnym Gminy Lądek oraz staraniom pani dyrektor Agaty Kopczyńskiej, która pozyskała od więcej »

OGŁOSZENIE NR 1/2016 O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA !!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


Więcej informacji na stronie: http://www.unianadwarcianska.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=590&Itemid=202

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.
Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Gmina Lądek otrzymała kolejną dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek dotyczył „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Lądek na lata 2016-2021” i opiewał na kwotę 34 481,58 zł dofinansowania.

Uchwałą Nr 2624/2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 14
września 2016 r. przyznał dotację dla Gminy Lądek. Projekt potrwa do 30
czerwca 2017r. i polega na stworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji –
w ramach projektu mają miejsce spotkania partycypacyjne z mieszkańcami
naszej Gminy, podczas których zbierane są opinie mieszkańców i ich
potrzeby, zakupione zostaną gabloty dla każdego sołectwa. Na zakończenie
odbędzie się konferencja podsumowująca. Dzięki Programowi Gmina będzie
mogła składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na zaplanowane w
Programie inwestycje.

Spotkanie w sprawie rewitalizacji obiektów w sołectwie Ratyń

Ogłoszenie (wersja PDF)

Spotkanie w sprawie rewitalizacji obiektów w sołectwie Dziedzice i Dąbrowa.

Ogłoszenie (wersja PDF)