ik

FINAŁ WOŚP GMINA LĄDEK 2018

FINAŁ GMINA LĄDEK 14.01.2018 r. W gminie Lądek zebrano ogółem – 13 339,89 w tym 13 wolontariuszy zebrało kwotę – 4 516,85 Z licytacji zebrano kwotę – 8 030,00 W tym roku zebraliśmy więcej »

ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

w Sali OSP Samarzewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samarzewie

W dniu 17.02.2018r. w Sali OSP Samarzewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samarzewie. Prezes Marcin Drzewiecki powitał zebranych członków OSP oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Lądek – Artura Miętkiewicza, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego druha Szczepana Babacza, Komendanta Gminnego ZOSP druha Jerzego Orchowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lądek – Waldemara Błaszczaka. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, który poprowadził dalszą część zebrania. Wybrano protokolanta – Karolinę Drzewiecką, Komisję Uchwał i Wniosków: Anetę Konieczkę, Mirosławę Gorzelańczyk i Dorotę Bęgier. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, a także plany na rok 2018. Głos zabrali zaproszeni gości: Wójt Gminy Lądek – Artur Miętkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Szczepan Babacz, Komendant Gminny ZOSP druh Jerzy Orchowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Lądek – Waldemar Błaszczak. Rozmawiano o nadaniu sztandaru OSP Samarzewo, o możliwych dofinansowaniach, o zdarzeniach w miejscowości Samarzewo, do których wyjeżdżała Straż Pożarna oraz o uroczystościach, w których będą uczestniczyły OSP z terenu Gminy Lądek. Odznaczony został druh Mariusz Górecki , a na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Lądek.

Z inicjatywy Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza w dniu 15 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Lądek.
W spotkaniu wzięły udział specjalistki Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w Poznaniu ( z Pionu ds. Instrumentów Zwrotnych oraz Ekspansji i Rozwoju), które zaprezentowały działalność i przygotowywaną ofertę dotyczącą produktów pożyczkowych i gwarancyjnych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.
O wsparciu firm sektora prywatnego z terenu województwa wielkopolskiego mówiły też przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – Iwona Suszka.
Spotkanie miało na celu dyskusję na temat potrzeb i możliwości rozwoju działalności gospodarczej na tym obszarze.

70-tą rocznica ślubu

W dniu 9 lutego 2018 r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Lądek – Łukaszem Karolakiem odwiedzili Szanownych Państwa Klemensa i Mariannę Pawela , którzy obchodzili 70-tą rocznicę ślubu. Przysięgę w kościele składali 8 lutego 1948 r. Wójt wraz z Kierownikiem wręczyli kwiaty oraz okolicznościowy grawerton. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz gratulował tego pięknego jubileuszu i życzył wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku, radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności. Te wspólne 70 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Oferty pracy PKP Telkol Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Smaki Regionu

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST