ik

W dniu 27 lutego 2017r. odbył się odbiór zastawy stołowej w Jaroszynie

W dniu 27 lutego 2017r. odbył się odbiór zastawy stołowej w Jaroszynie – zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Jaroszynie – zadanie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaroszyn pod nazwą: „Zakup więcej »

ik

Rozstrzygnięto przetarg

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek wraz z Przebudową i rozbudową budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej oraz edukacji ogólnokształcącej” Informacja więcej »

ik

W dniu 01.03.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował Spotkanie informacyjne o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w Gminie Lądek.

W dniu 01.03.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował Spotkanie informacyjne o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w Gminie Lądek. Spotkanie poprowadził lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich więcej »

iknn

Suksesy sportowe Julii Król

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz w dniu 22 lutego pogratulował Julii Król – mieszkance Gminy Lądek wielu sukcesów sportowych, między innymi: – udziału w zawodach pożarniczych; – Mistrzostwa Polski i Świata w więcej »

ikon

Dzień Sołtysa

W dniu 17.02.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował Dzień Sołtysa. Zaproszeni zostali sołtysi z terenu Gminy Lądek. Na spotkaniu Wójt podziękował sołtysom za ich pracę i zaangażowanie wręczając upominki. więcej »

Zaproszenie

Wójt Gminy Lądek zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lądek na lata 2016-2026.

wersja w pdf

Kurenda dotycząca drobiu

Dotyczy każdej ilości sztuk drobiu z gospodarstw indywidualnych

wersja w pdf

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie

Informacja

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 30 marca 2017r. przy Urzędzie Gminy Lądek

Nadanie medali „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Małżeństwa, które w roku 2017 obchodziły lub będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego i chciałyby aby wystąpić w ich imieniu o Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 31 marca 2017 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lądku, ul. Rynek 26, pok. 5 lub telefonicznie po numerem tel. 63 276-38-81. W imieniu jubilatów mogą także wystąpować ich rodziny.

Wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik USC właściwy dla miejsca zamieszkania Jubilatów. Następnie wnioski przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podpisania przez Wojewodę. Z kolei Wojewoda przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski, o których mowa wyżej z prośbą o nadanie medali. Dokładna data o terminie uroczystości zostanie przekazana Jubilatom w oficjalnych zaproszeniach Wójta Gminy Ląde

wniosek do jubilatów