20161120_134817

Gmina Lądek na IV miejscu w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Związku Gmin Regionu Słupeckiego

W dniu 20 listopada w Hali Sportowej w Ostrowitem odbył się kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Związku Gmin Regionu Słupeckiego. W turnieju wzięli udział pracownicy urzędów, członkowie rad sołeckich, sołtysi więcej »

baaez-nazwy

Nowy Bus dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku wzbogaciła się o nowego Busa – Volkswagen T6 Caravelle, przekazując tym samym dotychczasowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sługocinie. Całkowity koszt nowego samochodu to 142 440,15zł. więcej »

bez-nazwy

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na terenie gminy Lądek odbywały się uroczystości: – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej przez władze gminy – Msza św. w kościele w Lądku więcej »

ik

Kolejna inwestycja w Gminie Lądek zakończona

W dniu 28.10.2016r. Gmina Lądek dokonała odbioru prac zadania pt.:”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego – wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych” w miejscowości Ląd realizowanego w ramach konkursu więcej »

ik5

Odbiór placu zabaw w Samarzewie

W dniu 11 października 2016r. dokonano odbioru placu zabaw w Samarzewie na kwotę 14 180,00 zł – realizacja zadania z funduszu sołeckiego polegająca na zakupie i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw więcej »

Obrona Terytorialna

W związku z trwającym procesem tworzenia nowego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, w całym kraju trwa szeroko zakrojona kampania dotycząca naboru kandydatów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT. Szczegóły na stronie internetowej WKU:
Link

Odbiór drogi gminnej we wsi Ratyń


W dniu 01.12.2016r. Gmina Lądek dokonała odbioru zadania realizowanego z funduszu sołeckiego miejscowości Ratyń polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Ratyń dz. nr 308/9 obręb Ratyń od skrzyżowania z drogą dz. nr 304/5 obręb Ratyń od P. Olejniczak wraz z odnowieniem punktów granicznych.
Prace polegały na :
– wyznaczeniu geodezyjnym granic drogi (odnowienie punktów granicznych);
– profilowaniu warstwy koryta (minimalna szerokość 4 m na długości 350 m);
– zagęszczeniu koryta pod warstwą konstrukcyjną nawierzchni;
– podbudowie z kruszywa betonowego (o grubości do 60 mm grubości) wielkość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
Łączna kwota zadania to 17 946,00 zł.

Programy dla osób fizycznych

Zainteresowanie mieszkańców województwa wielkopolskiego możliwością dofinansowania takich przedsięwzięć jak termomodernizacja budynków jednorodzinnych, wymiana źródła ciepła czy instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE), jest w dalszym ciągu wysokie. Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak „Ryś” czy „Kawka” są już nieaktualne. Ograniczanie niskiej emisji oraz zużycia energii jest jednak na tyle istotną kwestią, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zaplanował na 2017 rok, trzy nabory wniosków skierowane do osób fizycznych w ramach trzech nowych programów priorytetowych. Celem programów skierowanych do mieszkańców naszego województwa jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, co doprowadzi do ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla.
„OZE – 2017”

Rusza pomoc dla rolników

Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego wnioski o udzielenie pomocy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt.; „I ty też możesz odkryć swój talent”.

Ulotka informacyjna (pdf)

Regulamin (pdf)