ik

FINAŁ WOŚP GMINA LĄDEK 2018

FINAŁ GMINA LĄDEK 14.01.2018 r. W gminie Lądek zebrano ogółem – 13 339,89 w tym 13 wolontariuszy zebrało kwotę – 4 516,85 Z licytacji zebrano kwotę – 8 030,00 W tym roku zebraliśmy więcej »

ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

Wzrasta liczba e-zwolnień

Przez ostatnie trzy miesiące liczba e-zwolnień wzrosła o ponad 60 procent. To zasługa darmowego podpisu elektronicznego udostępnionego przez ZUS oraz szerokiej akcji szkoleniowej prowadzonej przez wielkopolskie oddziały.
Od 1 grudnia ZUS udostępnił lekarzom nowy podpis elektroniczny – darmowy certyfikat do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Do tego czasu elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych. Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na pięć lat.

II edycja Przeglądu Filmów Integracyjnych

Przegląd organizowany jest w ramach konferencji pt.: „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał”, która odbędzie się w Poznaniu 19 kwietnia 2018 roku.
Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych.
Temat przeglądu jest zbieżny z tematem konferencji i brzmi „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał”.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników

Informacja

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z ponad dwudziestu wielkopolskich gmin, w tym Zastępca Wójta Gminy Lądek Ewa Jedlikowska oraz Skarbnik Gminy Anna Suszka podpisali umowy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Pod koniec 2017 roku 225 gmin wystąpiło do wojewody wielkopolskiego z wnioskami o dofinansowanie programu. Zgodnie z jego zasadami wymagany wkład własny wynosi minimum 40% kosztu realizacji zadania.
W bieżącym roku w ustawie budżetowej przeznaczono na program kwotę 20 748 000 zł. Kwota ta zostanie zwiększona w toku realizacji programu o środki pochodzące z rezerwy celowej. W 2017 roku programem dożywiania objęte zostało 91 tysięcy osób z Wielkopolski, głównie dzieci.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja

Wzór zgłoszenia

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST