ik

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek

Wójt Gminy Lądek zakończył największą inwestycję na terenie Gminy Lądek „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek”. Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum więcej »

ikona

Budowa (przebudowa) drogi w Lądzie Kolonii

Gmina Lądek w dniu 3 kwietnia 2017r. podpisała umowę nr 132/2017 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi w Lądzie Kolonii na kwotę 116 250,00 zł na budowę (przebudowę) więcej »

ik

Odbiór zadania na działce nr 178 obręb Dziedzice

We wrześniu nastąpił odbiór przez Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza zadania pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Plac Zabaw w Dziedzicach na działce nr 178 obręb Dziedzice, gmina Lądek, powiat słupecki – więcej »

ik

„Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”

W dniu 26 września w Sali GOK Lądek odbyło się spotkanie „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, podczas więcej »

ik

NARODOWE CZYTANIE W GM. LĄDEK

Uczestnicy ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” (z honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP) w Gminie Lądek w tym roku – dzięki gościnności gospodarza pana Andrzeja Bendzińskiego – spotkali się w murach ciążeńskiego Pałacu Biskupiego. więcej »

Wyjdź z domu – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Informacja

Schodołaz na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Wójt Gminy Lądek pozyskał środki na zakup schodołaza na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczna w Ciążeniu, gmina Lądek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”, Poddziałanie 9.3.3
Koszt zakupu schodołaza to 9900,00 zł brutto, z czego 85% jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek

ik

Wójt Gminy Lądek zakończył największą inwestycję na terenie Gminy Lądek „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek”. Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lądku; Szkoła Podstawowa w Ciążeniu; Szkoła Podstawowa w Ratyniu; Przedszkole w Dolanach). Przedmiotem projektu dla wszystkich termodernizowanych budynków było:

Działania realizowane w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Lądek

Działania realizowane w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Lądek

INFORMACJA O POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

wersja pdf