ik

FINAŁ WOŚP GMINA LĄDEK 2018

FINAŁ GMINA LĄDEK 14.01.2018 r. W gminie Lądek zebrano ogółem – 13 339,89 w tym 13 wolontariuszy zebrało kwotę – 4 516,85 Z licytacji zebrano kwotę – 8 030,00 W tym roku zebraliśmy więcej »

ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Ratyń zaopatrującego w wodę mieszkańców w miejscowości: Ratyń, Lądek, Policko, Dolany, Ląd, Ląd Kolonia, Sługocin.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ratyń w ramach kontroli urzędowej, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań bakteriologicznych.
Zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze – po przegotowaniu. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie
Przedsiębiorcę wodociągowego zobowiązano do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Woda może być używana do celów sanitarnych tj. do WC
Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji o jakości wody.

Komunikat

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Ogłoszenie

Informacja o szkoleniu

Konferencja I Forum Energii Odnawialnej

I Forum Energii Odnawialnej
odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godzinie 11:00
w Auli Starostwa Powiatowego w Słupcy
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Zaproszenie

Wójt Gminy Lądek serdecznie zaprasza na potkanie
w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali OSP w Lądku ul. Rynek 26.
Pragnę z Państwem przedyskutować stan obecnych możliwości i potrzeb służących rozwojowi działalności gospodarczej na terenie naszej gminy.
Gościć będziemy przedstawicieli instytucji wspierających rozwój firm sektora prywatnego z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Informujemy, że dnia 07.02.2018 r. na stacjach pomiarowych w Borówcu, Kaliszu, Koninie, Koziegłowach, Pile i w Poznaniu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 08.02.2018 r.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST