Karta Dużej Rodziny w Gminie Lądek

Szanowni Państwo, od 16 czerwca 2014 r. Gmina Lądek przystąpiła do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin więcej »

0

Święto Policji w Słupcy

25 lipca Wójt Gminy Lądek – Arleta Pleśniak, wraz z samorządowcami, policjantami i zaproszonymi gośćmi, wzięła udział w obchodach Święta Policji. W tym roku wypadła również 95 rocznica powstania Policji Państwowej. Tegoroczna więcej »

Można składać wnioski na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom proponuje się więcej »

0

Jubileusz 50-lecia OSP Ratyń i otwarcie Domu Strażaka

29 czerwca br. w Ratyniu odbyła się szczególna uroczystość – Jubileusz 50-lecia OSP oraz uroczyste otwarcie „Domu Strażaka”. więcej »

0

Wielkie otwarcie boiska w Ciążeniu

„A wszystko możesz spełnić i od nowa począć widowiska w obłokach tryskające oczom” – takie motto będące cytatem z wiersza patrona szkoły K.K.Baczyńskiego, dumnie obok powiewająca flaga oraz kolory olimpijskie towarzyszyły uroczystości więcej »

Informacja o mozliwości wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczości

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Pana Prezesa Krzysztofa Gubańskiego –
informujemy o podpisaniu w dniu 23 lipca 2014r. drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej umowie instytucja ta, jako jedyna w tej naszej Wielkopolsce Wschodniej, ma możliwość wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez udzielanie dwóch produktów pożyczki JEREMIE_2 na BARDZO ATRAKCYJNYCH warunkach. Wnioski o pożyczkę można już składać od 28 lipca br.
Poniżej zebrano najistotniejsze ogólne informacje o w/w produktach dla przedsiębiorców i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą.

Karta Dużej Rodziny w Gminie Lądek

Szanowni Państwo,
od 16 czerwca 2014 r. Gmina Lądek przystąpiła do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny.
Szczegóły poniżej

Święto Policji w Słupcy

0

25 lipca Wójt Gminy Lądek – Arleta Pleśniak, wraz z samorządowcami, policjantami i zaproszonymi gośćmi, wzięła udział w obchodach Święta Policji. W tym roku wypadła również 95 rocznica powstania Policji Państwowej. Tegoroczna uroczystość, wzorem lat ubiegłych, pełna była serdecznych życzeń, podziękowań, odznaczeń i gratulacji dla policjantów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Katarzyny Caban-Rybickiej („Gazeta Słupecka”)

Można składać wnioski na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom proponuje się skorzystanie z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Informujemy, iż w okresie od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. można składać w Urzędzie Gminy Lądek wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Gminy Lądek w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Lądek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także z Regulaminem i załącznikami do niego.

Dodatkowe środki w Urzędzie Pracy – informacja dla bezrobotnych

Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na ręalizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją szczegółową.
informacja