ik

FINAŁ WOŚP GMINA LĄDEK 2018

FINAŁ GMINA LĄDEK 14.01.2018 r. W gminie Lądek zebrano ogółem – 13 339,89 w tym 13 wolontariuszy zebrało kwotę – 4 516,85 Z licytacji zebrano kwotę – 8 030,00 W tym roku zebraliśmy więcej »

ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników

Informacja

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z ponad dwudziestu wielkopolskich gmin, w tym Zastępca Wójta Gminy Lądek Ewa Jedlikowska oraz Skarbnik Gminy Anna Suszka podpisali umowy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Pod koniec 2017 roku 225 gmin wystąpiło do wojewody wielkopolskiego z wnioskami o dofinansowanie programu. Zgodnie z jego zasadami wymagany wkład własny wynosi minimum 40% kosztu realizacji zadania.
W bieżącym roku w ustawie budżetowej przeznaczono na program kwotę 20 748 000 zł. Kwota ta zostanie zwiększona w toku realizacji programu o środki pochodzące z rezerwy celowej. W 2017 roku programem dożywiania objęte zostało 91 tysięcy osób z Wielkopolski, głównie dzieci.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja

Wzór zgłoszenia

Forum Logistyczno-Transportowe

Konińskie spółki Grupy Konimpex we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie zapraszają przewoźników z regionu konińskiego do udziału w Forum Logistyczno-Transportowym. Rejestracja już trwa!

Forum Logistyczno-Transportowe odbędzie się 23 maja 2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Spotkanie jest okazją do zdobycia fachowej wiedzy w zakresie działalności transportowej. Wydarzenie skierowane jest do przewoźników transportu drogowego, właścicieli, przedstawicieli, oraz menedżerów firm transportowych.

100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wersja PDF

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST