ikonka

Apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

W sobotę 22 września odbył się apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW w Borku Lądkowskim. Apel poprzedziła uroczysta msza w kościele więcej »

iko

50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Lądek

W dniu 14.09.2018r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ikona

Podpisanie umowy PSZOK

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej więcej »

ikona

Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł.

W dniu 9 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę ul. Wąskiej w miejscowości Ciążeń. Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł. Umowa została podpisana w auli I Liceum więcej »

ikona

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 więcej »

Weryfikacja tożsamości

„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

W dniu 8 października 2018 roku w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala XIX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Działania Wójta Artura Miętkiewicza zostały docenione i za zadanie pod nazwą „„Nowe nasadzenia zieleni w Parku w Ratyniu na terenie gminy Lądek” (na które wcześniej Wójt uzyskał dofinansowanie w kwocie 16 450,00 zł) Gmina Lądek otrzymała nagrodę w wysokości 2000,00 zł!

„Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany”

Gmina Lądek kończy realizację projektu pod nazwą „Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany”.Projekt składał się z trzech elementów: zamontowania ogrzewania w sali wiejskiej, posadowienia altany ogrodowej wraz z nasadzeniem zieleni oraz spotkania aktywizującego mającego na celu spisanie historii sołectwa i wydanie publikacji. Wójt Gminy Lądek pozyskał na ten cel 30 000,00 zł z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem dotacji oraz ich finansowaniem z okresu 2014-2018

Podpisanie umowy z Wykonawcą na ulicę Wąską w Ciążeniu

W dniu 09.10.2018r. Wójt Gminy Lądek podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania: „Budowa drogi gminnej – ulica Wąska w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek”
Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu państwa w ramach programu pod nazwa „Rządowy Pro-gram na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”
Gmina Lądek otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 158 575,00 zł
Droga zostanie wykonana do 23.11.2018r.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST