Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje…..

SKARBOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy  informuje, że od 01 stycznia 2020r. zmieni się sposób dokonywania wpłat należności związanych z PIT, CIT. VAT-będzie można je regulować wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku  podatkowego ( mikrorachunku podatkowego). Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT, VAT pozostaną tylko aktywne do 31 grudnia 2019r. Informacje o mikrorachunkach dostępne są na portalu  podatki. gov. pl pod adresem: www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy Państwu informację prasową w celu   ewentualnego umieszczenia jej w Państwa intranecie ,  salach obsługi  , punktach kasowych.

Notatka prasowa

 

 

Dofinansowania dla OSP i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lądek .

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki Wójtowi Arturowi Miętkiewiczowi OSP z terenu Gminy Lądek udało się pozyskać dofinansowania w wysokości około 4000,00 zł każda OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dofinansowanie otrzymały: OSP Lądek, OSP Wola Koszucka, OSP Samarzewo, OSP Ciążeń, OSP Ratyń.

Dzięki staraniom Wójta Artura Miętkiewicza udało się również  pozyskać dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lądek w wysokości 3000,00 zł każda KGW z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Z całego powiatu słupeckiego tylko KGW z gminy Lądek otrzymały dofinansowanie: KGW Wola Koszucka, KGW Wacławów, KGW Ciążeń, KGW Dziedzice, KGW Ratyń i KGW Dolany. Czekamy za decyzją dotyczącą KGW Lądek. Dziękujemy także pani Lidii Czaronek – Zastępcy Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy za okazaną pomoc przy wydawaniu zaświadczeń dla KGW niezbędnych do wniosków o dofinansowanie.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY!!

szachybgrt

szachy plakat

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

images

nfgnfgn

 

 

Druk – Inwentaryzacja  folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek”

INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie; „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek” dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 1 444 995,47 zł brutto (z czego 70% dofinansowanie), Konsorcjum Firm:
1) Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska
2) BUDMAR Firma Remontowo – Budowlana Gutowski Marcin.
Zadanie zostanie wykonane do dnia 31.08.2020 roku i swoim zakresem obejmuje:
• remont nawierzchni drogi gminnej – o nawierzchni asfaltowej i długości około
338 m,
• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
• budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
• budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
• budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej ECO w pasie drogowym,
• budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej brukowej.
• budowę sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę oświetlenia.

 

111111111111111

 

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST