Gmina Lądek zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego

ikon2

Gmina Lądek zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W dniu 10.12.2018r. w sali OSP w Lądku miało miejsce uroczyste przekazanie powyższego sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Lądek. W przekazaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lądku Szczepan Babacz, Komendant Gminny OSP w Lądku Jerzy Orchowski, *Zastępca Dowódcy JRG PSP*/* Mariusz Pawela*/

Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 42 020,20 zł.

Dotacja : 41 600,00 zł

Zakończenie realizacji zadania

ikon

Gmina Lądek zakończyła realizację zadania: „Budowa drogi gminnej – ulica Wąska w miejscowości Ciążeń (działka nr 43), gmina Lądek” z programu „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Kwota dotacji: 158 575,00, wkład własny Gminy: 220 832,03 zł

XV Gminny Bieg Niepodległości

ikonka

Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

ikona

Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął IV rok akademicki

ikona

18 października 2018 roku w sali OSP w Lądku o godz: 17:00 . Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął IV rok akademicki .Na uroczystość przybyło wielu gości ,którzy na co dzień współpracują z uczestnikami zajęć , gościem honorowym był Prorektor ds. Artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Marek Jakuszewski , który przybliżył warunki współpracy z Uczelnią Artystyczną i naszym Lądkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Po przywitaniu Pani Prezes wszystkich zebranych , głos zabrali : Wójt gminy Lądek Artur Miętkiewicz, honorowy gość Prorektor Uczelni Artystycznej w Poznaniu, Przedstawiciel Słupeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kolejnym punktem programu było przyjęcie w szeregi uniwersytetu nowych słuchaczy , którym uroczyście zostały wręczone INDEKSY oraz legitymacje studenta-słuchacza . Chór uniwersytecki „BELL CANTO” wykonał Gaudeamus igitur , następnie wszyscy obecni zostali zaproszeni do wysłuchania kilku utworów przygotowanych przez chór pod kierownictwem pana Zbigniewa Wlazło. Za co otrzymali gorące brawa. Na zakończenie uroczystości Wójt życzył wszystkich seniorom Z okazji Dnia Seniora „Aktywności seniorów w życiu społecznym, kulturalnym i lokalnym naszej społeczności lokalnej . Gratuluję Uniwersytetowi jego wspaniałego rozwoju, a całej społeczności uczelnianej życzę wszelkiej pomyślności ” następnie zaprosił do skosztowania tortu ufundowanego z tej okazji.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST