Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

ikona

Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął IV rok akademicki

ikona

18 października 2018 roku w sali OSP w Lądku o godz: 17:00 . Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął IV rok akademicki .Na uroczystość przybyło wielu gości ,którzy na co dzień współpracują z uczestnikami zajęć , gościem honorowym był Prorektor ds. Artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Marek Jakuszewski , który przybliżył warunki współpracy z Uczelnią Artystyczną i naszym Lądkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Po przywitaniu Pani Prezes wszystkich zebranych , głos zabrali : Wójt gminy Lądek Artur Miętkiewicz, honorowy gość Prorektor Uczelni Artystycznej w Poznaniu, Przedstawiciel Słupeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kolejnym punktem programu było przyjęcie w szeregi uniwersytetu nowych słuchaczy , którym uroczyście zostały wręczone INDEKSY oraz legitymacje studenta-słuchacza . Chór uniwersytecki „BELL CANTO” wykonał Gaudeamus igitur , następnie wszyscy obecni zostali zaproszeni do wysłuchania kilku utworów przygotowanych przez chór pod kierownictwem pana Zbigniewa Wlazło. Za co otrzymali gorące brawa. Na zakończenie uroczystości Wójt życzył wszystkich seniorom Z okazji Dnia Seniora „Aktywności seniorów w życiu społecznym, kulturalnym i lokalnym naszej społeczności lokalnej . Gratuluję Uniwersytetowi jego wspaniałego rozwoju, a całej społeczności uczelnianej życzę wszelkiej pomyślności ” następnie zaprosił do skosztowania tortu ufundowanego z tej okazji.

Apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

ikonka

W sobotę 22 września odbył się apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW w Borku Lądkowskim. Apel poprzedziła uroczysta msza w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Lądku. Gospodarzem i współorganizatorem uroczystości był Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz oraz współorganizatorem Starosta Słupecki Mariusz Roga.
Najpierw w lądkowskim kościele odprawiano została uroczysta Msza Św. Zaraz po niej zebrani wspólnie przemaszerowali do Borku Lądkowskiego.

50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Lądek

iko

W dniu 14.09.2018r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur Miętkiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Błaszczak wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Łukaszem Karolakiem złożyli życzenia i wręczyli medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt Artur Miętkiewicz życzy jeszcze raz Jubilatom dalszych wspólnych lat, w dobrym zdrowiu, zadowolenia radości i uśmiechu. Czerpcie swoją radość
i zadowolenie ze swoich dokonań w przeszłości, zaznając dużo ciepła od swoich dzieci i bliskich, a błogosławieństwo Boże niech dodaje Wam sił do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu

Podpisanie umowy PSZOK

ikona

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej 4 Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z udziałem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka, Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza i Skarbnika Gminy Lądek Anny Suszka.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom korzystania z infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy. Projekt zwraca uwagę na utrzymanie obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,co z kolei jest podstawowym warunkiem rozwoju regionu.

Kwota dofinansowania: 528 529,51 zł Całkowita wartość projektu: 779 264,03 zł

Końcowa realizacja projektu przewidziana jest na koniec 2019 roku.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST