50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Lądek

iko

W dniu 14.09.2018r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur Miętkiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Błaszczak wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Łukaszem Karolakiem złożyli życzenia i wręczyli medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt Artur Miętkiewicz życzy jeszcze raz Jubilatom dalszych wspólnych lat, w dobrym zdrowiu, zadowolenia radości i uśmiechu. Czerpcie swoją radość
i zadowolenie ze swoich dokonań w przeszłości, zaznając dużo ciepła od swoich dzieci i bliskich, a błogosławieństwo Boże niech dodaje Wam sił do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu

Podpisanie umowy PSZOK

ikona

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej 4 Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z udziałem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka, Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza i Skarbnika Gminy Lądek Anny Suszka.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom korzystania z infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy. Projekt zwraca uwagę na utrzymanie obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,co z kolei jest podstawowym warunkiem rozwoju regionu.

Kwota dofinansowania: 528 529,51 zł Całkowita wartość projektu: 779 264,03 zł

Końcowa realizacja projektu przewidziana jest na koniec 2019 roku.

Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł.

ikona

W dniu 9 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę ul. Wąskiej w miejscowości Ciążeń. Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł. Umowa została podpisana w auli
I Liceum Ogólnokształcącego w Turku przez wicewojewodę wielkopolski Panią Marlenę Maląg i jest realizowana w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów, poprzez wspieranie lokalnej infrastruktury drogowej.
W ramach wspomnianego programu dla województwa wielkopolskiego przyznano nieco ponad 40 milionów złotych, które to zostaną przeznaczone na 44 inwestycje drogowe w samorządach gminnych i powiatowych.
Na uroczystym podpisaniu umów pojawili się parlamentarzyści PiS reprezentujący subregion koniński oraz włodarze gmin beneficjentów programu. Gospodarzem były władze starostwa tureckiego.
Poza Naszą Gminą dofinansowanie otrzymała Gmina Powidz, Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Golina, Gmina Dobra oraz Powiat Turecki.
Wszystkie inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości 60 proc. ich wartości kosztorysowej.

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

ikona

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych Gminy Lądek

ikona

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST