„Młodzież Zapobiega Pożarom”

ikpozary

W dniu 02 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Lądku przeprowadzono Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Uczestnicy musieli się wykazać dużą znajomością przepisów przeciwpożarowych, wiedzą na temat techniki pożarniczej, historii i tradycji ruchu strażackiego. Jury eliminacji bardzo wysoko oceniło poziom reprezentowany przez uczestników turnieju. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.

Dzień Sołtysa w Gminie Lądek

iksoltys

Uroczysty Dzień Sołtysa w Gminie Lądek, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Lądek – Artura Miętkiewicza. Frekwencja tegorocznego spotkania wyniosła 100%,a Sołtysi w swoim dniu otrzymali od Wójta skromne upominki.

Gminny Przegląd Piosenki ” WYGRAJ SZANSE”

ikprzeglad

Gmina Lądek przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Dydaktyczno-Kulturalnego WYGRAJ SZANSĘ w ramach programu „TRZEŹWOŚĆ NA CO DZIEŃ” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej . Głównym organizatorem tego przeglądu jest TV MEDIA Agencja Telewizyjno Estradowa w ŁODZI.

Program ma na celu odkrywanie nowych talentów artystycznych dzieci i młodzieży zwłaszcza z ośrodków wiejskich i małych miast. Popularyzację polskiej twórczości artystycznej . Wspieranie najzdolniejszych wokalistów, rozwijanie ich talentów,, Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu

FINAŁ WOŚP GMINA LĄDEK 2018

ik

FINAŁ GMINA LĄDEK 14.01.2018 r.
W gminie Lądek zebrano ogółem – 13 339,89 w tym
13 wolontariuszy zebrało kwotę – 4 516,85
Z licytacji zebrano kwotę – 8 030,00
W tym roku zebraliśmy o 4 565,89 więcej niż w roku ubiegłym

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

ik

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur Miętkiewicz złożył życzenia oraz wręczył medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt Artur Miętkiewicz życzy jeszcze raz Jubilatom dalszych wspólnych lat, w dobrym zdrowiu, zadowolenia radości i uśmiechu. Czerpcie swoją radość
i zadowolenie ze swoich dokonań w przeszłości, zaznając dużo ciepła od swoich dzieci i bliskich, a błogosławieństwo Boże niech dodaje Wam sił do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST