Telefony alarmowe

Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Pomarańczowa Linia
System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się 801 140 068

Niebieska Linia
Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 801 120 002

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST