Weryfikacja tożsamości

„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

W dniu 8 października 2018 roku w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala XIX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Działania Wójta Artura Miętkiewicza zostały docenione i za zadanie pod nazwą „„Nowe nasadzenia zieleni w Parku w Ratyniu na terenie gminy Lądek” (na które wcześniej Wójt uzyskał dofinansowanie w kwocie 16 450,00 zł) Gmina Lądek otrzymała nagrodę w wysokości 2000,00 zł!

„Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany”

Gmina Lądek kończy realizację projektu pod nazwą „Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany”.Projekt składał się z trzech elementów: zamontowania ogrzewania w sali wiejskiej, posadowienia altany ogrodowej wraz z nasadzeniem zieleni oraz spotkania aktywizującego mającego na celu spisanie historii sołectwa i wydanie publikacji. Wójt Gminy Lądek pozyskał na ten cel 30 000,00 zł z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem dotacji oraz ich finansowaniem z okresu 2014-2018

Podpisanie umowy z Wykonawcą na ulicę Wąską w Ciążeniu

W dniu 09.10.2018r. Wójt Gminy Lądek podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania: „Budowa drogi gminnej – ulica Wąska w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek”
Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu państwa w ramach programu pod nazwa „Rządowy Pro-gram na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”
Gmina Lądek otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 158 575,00 zł
Droga zostanie wykonana do 23.11.2018r.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST