Wyjdź z domu – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Informacja

Schodołaz na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Wójt Gminy Lądek pozyskał środki na zakup schodołaza na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczna w Ciążeniu, gmina Lądek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”, Poddziałanie 9.3.3
Koszt zakupu schodołaza to 9900,00 zł brutto, z czego 85% jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

INFORMACJA O POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

wersja pdf

Informacja

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz informuje mieszkańców Gminy Lądek, iż organizowany jest wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA, które odbędą się w dniach 18-21 stycznia 2018r. Gmina Lądek zapewnia bezpłatny dojazd autokarem oraz bezpłatne wejście na Targi. Osoby chętne proszę zgłaszać pod numerem telefonu: 63 276 38 75 lub 63 276 35 12 lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 59 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 12.10.2017 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 12.10.2017 r. do godz. 19:00 dnia 12.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 70
km/h na południu, do 90 km/h na północy województwa, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.