Formularz rekrutacyjny uczestnika do projektu

„Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w gm. Lądek – nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą.”

Formularz rekrutacyjny uczestnika do projektu

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o niepełnosprawności

Kurenda

Kurenda

Pozyskanie środków finansowych

Gmina Lądek pozyskała środki finansowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej do Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w kwocie 5 645,00 zł. Zostaną one przeznaczone na zakup sprzętu w zakresie doposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY ostrzeżenie meteorologiczne – Silna mgła/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 62
wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 15.11.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 15.11.2017 do godz. 09:00 dnia 16.11.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m
do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50 – 69 lat