Ostrzeżenie meteorologiczne

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Lądek w 2019 r.

Ja w internecie

informacja (pdf)

Formularz rekrutacyjny

Kalendarz polowań zbiorowych

Informacja (bip)

Informacja 2 (bip)

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior +” w Ciążeniu!

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zaprasza do Klubu Senior + w Ciążeniu

Jeżeli jesteś:

– mieszkańcem Gminy Lądek,

– w wieku 60 +,

– osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior +” w Ciążeniu!

Planuje się realizację następujących zajęć w roku 2019:

– zajęcia z rękodzieła artystycznego

– zajęcia z dietetykiem

– zajęcia z rehabilitantem

– zajęcia komputerowe

– zajęcia sportowe – gimnstyka dla zdrowia

– zajęcia z rysunku i malarstwa

– zajęcia z garncarstwa

– zajęcia turystyczno-kulturalno-integracyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku
w terminie do 14 stycznia 2019r.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa można pobrać:

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku

– Urzędzie Gminy Lądek/na stronie Urzędu Gminy Lądek – www.gminaladek.pl

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie
o wynikach rekrutacji.

Klub Senior + będzie funkcjonował od stycznia 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST