Gmina Lądek zakończyła zadanie

Gmina Lądek zakończyła zadanie, na które Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118 500,00 zł – Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ląd Kolonia – etap II na odcinku 1 km 6m. Wykonawcą robót była firma Trans-Spili z Lichenia Starego. Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Wyborco, zapoznaj się z systemem głosowania w najbliższych wyborach samorządowych 21 października 2018

Wersja PDF

INFORMACJA – ŚWIATŁOWODY

Wersja PDF

Informacja „Unia Nadwarciańska”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”.

 

Informacja

Spotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze 11 października o godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Lądku

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zaprasza na spotkanie informacyjne celem przedstawienia warunków Programu Czyste Powietrze oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Wersja PDF

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST