Informacja dotycząca naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Lądek

Na posiedzeniu Komisja Rekrutacyjna ds. naboru, na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Lądek, w składzie:
1. Krzysztof Jasiński – przewodniczący komisji
2. Anna Suszka – członek komisji
3. Agnieszka Furmaniak – członek komisji
dokonała weryfikacji nadesłanych aplikacji.

Zaproszenie na X Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Gminny Ośrodek Kultury w Lądku i Gminne Przedszkole w Dolanach zapraszają na Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Zapisy dzieci do wszystkich oddziałów Przedszkola Gminnego w Dolanach

U W A G A !

Od 01 marca 2012 r. do 15 kwietnia 2012 r.
trwać będą zapisy dzieci do wszystkich oddziałów
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W DOLANACH
(Dolany , Lądek, Ratyń, Ciążeń)
na rok szkolny 2012/2013

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Lądek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LĄDEK Z DNIA 27.02.2012r
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lądek

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko – Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku ul. Pyzderska 20 informuje, że unieważnia się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lądku w dniu 02.02.2012 r.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST