Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez montaż instalacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciążeniu zakończyła zadanie pod tytułem „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez montaż instalacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej”
OSP przy pomocy Gminy Lądek pozyskało środki w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy
w ramach poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020
Dotacja w kwocie 45 000,00 zł, wkład własny w kwocie 5000,0 zł (współpraca z Kółkiem Rolniczym w Ciążeniu)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

Posadowienie altany oraz montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej przy budynku świetlicy wiejskiej

Stowarzyszenie „Rozwoju Sołectwa Dziedzice” zakończyło zadanie pod tytułem „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Dziedzic poprzez posadowienie altany oraz montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej przy budynku świetlicy wiejskiej”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Lądek w 2018 r.

Ogłoszenie

Szkolenia komputerowe

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lądek o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie dotyczącym bezpłatnych szkoleń stacjonarnych w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia (e-usługi, realizacja potrzeb informacyjnych, kulturalnych, biznesowych, administracyjnych i społecznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych) – 12 godzin zegarowych zajęć.
Moduły do wyboru:
– „Rolnik w sieci”
– „Kultura w sieci”
– „ Rodzic w internecie”
– „Mój biznes w sieci”
– „Moje finanse i transakcje w sieci”
– „Działam w sieciach społecznościowych”
– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie wraz z podaniem modułów, którymi bylibyście Państwo zainteresowani do dnia 12 czerwca 2018r.
mailowo na adres: gmina@gminaladek.pl
lub telefonicznie: 63 276 35 12
lub osobiście w sekretariacie UG Lądek

Rajd rowerowy „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY LĄDEK

Regulamin rajdu

Karta zgłoszenia uczestnika rajdu

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST