Rajd rowerowy „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY LĄDEK

Regulamin rajdu

Karta zgłoszenia uczestnika rajdu

Odbiór zużytej folii

Informacja

Gmina Lądek uprzejmie informuje, iż Inspektorat ZUS będzie pełnił bezpłatne dyżury dla mieszkańców Gminy Lądek w dniach 05.06.2018r. – Urząd Gminy w Lądku oraz 12.06.2018r. świetlica wiejska w Ciążeniu, a także w dniu 23.06.2018r. na skwerku w Ciążeniu podczas „Nocy Świętojańskiej”

Zmiana organizacji ruchu podczas IV Majówkowego Pikniku Rodzinnego

W sobotę 26 maja 2018r. podczas IV Majówkowego Pikniku Rodzinnego w Lądku będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu (na załączonej mapce)

Urząd Gminy w Lądku informuje również o możliwości parkowania samochodów na Parkingu Faraon (odpłatność pobierana przez właściciela Klubu) oraz bezpłatnie obok Urzędu Gminy w Lądku, Kościoła w Lądku, Parkingu przy Szkole Podstawowej w Lądku oraz na parkingu przy cmentarzu w Lądku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – półkolonie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, których celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.’

Strona BIP (link)

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST