Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Dnia 26.03.2018 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu, Pile i w Koninie odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2018 r.

Kongres Geodetów Polskich

Formularz zgłoszeniowy

Wzrasta liczba e-zwolnień

Przez ostatnie trzy miesiące liczba e-zwolnień wzrosła o ponad 60 procent. To zasługa darmowego podpisu elektronicznego udostępnionego przez ZUS oraz szerokiej akcji szkoleniowej prowadzonej przez wielkopolskie oddziały.
Od 1 grudnia ZUS udostępnił lekarzom nowy podpis elektroniczny – darmowy certyfikat do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Do tego czasu elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych. Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na pięć lat.

II edycja Przeglądu Filmów Integracyjnych

Przegląd organizowany jest w ramach konferencji pt.: „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał”, która odbędzie się w Poznaniu 19 kwietnia 2018 roku.
Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych.
Temat przeglądu jest zbieżny z tematem konferencji i brzmi „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał”.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników

Informacja

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST