NARODOWE CZYTANIE W GM. LĄDEK

ik

Uczestnicy ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” (z honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP) w Gminie Lądek w tym roku – dzięki gościnności gospodarza pana Andrzeja Bendzińskiego – spotkali się w murach ciążeńskiego Pałacu Biskupiego. Miejsce dodało wydarzeniu niepowtarzalnego klimatu i rangi. Autorem dramatu, którego fragmenty rozbrzmiały w całej Polsce, jest Stanisław Wyspiański – genialny artysta: dramaturg, poeta, malarz, rysownik. Urodził się w roku 1869, zmarł w wieku 37 lat. Tworzył w epoce Młodej Polski, której tło polityczne w kraju stanowiły zabory.

„Wesele” to literacka, a zatem przekształcona i służąca nie tylko informacji, ale celom ideowym i artystycznym relacja z wesela krakowskiego artysty Lucjana Rydla i bronowickiej chłopki Jadwigi Mikołajczykówny. Rozśpiewana, roztańczona chata stała się dla dramatopisarza symbolem Polski. I – jak napisał w „Liście do Rodaków” Pan Prezydent RP Andrzej Duda „w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości warto na nowo przeczytać „Wesele”; raz jeszcze będziemy mogli przekonać sie o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury”.
A w Ciążeniu mogli przekonać sie o tym lektorzy, panie:
– Renata Tkaczyk – sekretarz Urzędu Gminy w Lądku,
– Katarzyna Wojewoda – radna Gminy Lądek, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lądku,
– Renata Kwiatkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratyniu,
– Agata Kopczyńska – dyrektor Gimnazjum w Lądku,
– Elżbieta Osowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lądku,
oraz panowie:
– Artur Miętkiewicz – Wójt Gminy Lądek,
– Jerzy Orchowski – radny Powiatu Słupeckiego,
– Tadeusz Kominowski – emerytowany pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy,
– Łukasz Karolak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lądku,
– Marek Jarecki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciążeniu,
– Piotr Kaźmierczak – pracownik GOK w Lądku,
– Marcin Pietrzak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ciążeniu,
– Włodzimierz Orchowski – radny Gminy Lądek,
– Paweł Witkowski – prywatny przedsiębiorca z Wacławowa,
– Jarosław Skrzypski – nauczyciel Gimnazjum w Lądku,
zaproszeni goście, słuchacze LUTW, uczniowie szkół z terenu gminy, przyjaciele ciążeńskiej biblioteki publicznej oraz pozostali uczestnicy akcji.
Ze swej strony gorąco dziękuję za udział w spotkaniu wszystkim gościom a zwłaszcza lektorom oraz tym, których pomoc miała wpływ na ostateczny kształt imprezy – organizator: Marta Portala, strarszy biliotekarz Biblioteki Publicznej Gminy Ladek – Filia w Ciążeniu.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST