„Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”

ik

W dniu 26 września w Sali GOK Lądek odbyło się spotkanie „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, podczas którego prezentowany był model usługi społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST