Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek

ik

Wójt Gminy Lądek zakończył największą inwestycję na terenie Gminy Lądek „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek”. Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lądku; Szkoła Podstawowa w Ciążeniu; Szkoła Podstawowa w Ratyniu; Przedszkole w Dolanach). Przedmiotem projektu dla wszystkich termodernizowanych budynków było:

– zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie ciepła przez stropodach i dach poprzez docieplenie stropodachu i dachu warstwą styropianu/styropapy;
· zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych wraz z cokołem przy wykorzystaniu styropianu;
· wymianę starej stolarki
· podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i montaż termostatów;
· budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych;
· modernizację systemów oświetlenia w budynku poprzez zastosowanie oświetlenia LED;
· montaż budek lęgowych dla ptaków.
Wójt Artur Miętkiewicz pozyskał na ten cel dofinansowanie z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w kwocie kosztorysowej 3 940 507,22 zł, a całkowita kosztorysowa wartość projektu to 4 754 504,02 zł.
Przedsięwzięcie projektowane było przez Karolinę Rutkowską – Pracownia Projektowa z Ciążenia, a Wykonawcą robót była firma JACK BUD POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Poznania.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST