Schodołaz na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Wójt Gminy Lądek pozyskał środki na zakup schodołaza na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczna w Ciążeniu, gmina Lądek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”, Poddziałanie 9.3.3
Koszt zakupu schodołaza to 9900,00 zł brutto, z czego 85% jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa Dostawcy: Lift Plus PL, Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33,
42-263 Wrzosowa

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST