„Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek”

ik

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zakończył realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i
infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek” , na który pozyskał środki unijne. całkowita wartość projektu 568 375,35 zł, Kwota dofinansowania 483 119,04 (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO)

Zakres robót obejmował część przeznaczoną na pomieszczenia szkolne,w tym budowę I-go piętra rozbudowanego budynku o salę językową(59,58 m2) i salę matematyczno-przyrodniczą(58,75 m2) oraz przebudowę istniejącego piętra szkoły podstawowej o salę ICT (34,49 m2)-fundamenty,mury,stropy,dach,stolarka,tynki i okładziny wewn.,posadzki,malowanie,elewacja,instalacje
c.o.,przyłącze energetyczne, instalacje elektryczne,instalacja sieci komputerowej,instalacja odgromowa, zagospodarowanie terenu,w tym nowe utwardzenie terenu mające na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej,poruszanie się osób niepełnosprawnych,poprawę bezpieczeństwa,a także
poprawę warunków dojazdu P-Poż. Zakupiono także sprzęty i meble do sal.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST