Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek

ik

Gmina Lądek realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie
Lądek”, na który Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz pozyskał środki unijne w wysokości 324 094,50 zł na trzy lata.

– Poprawa warunków
dydaktycznych dla uczniów SP
Ciążeń (Zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do osiągnięcia celów: w sumie 60 pozycji do pracowni matematycznej, przyrody i językowej (jest to
jedynie uzupełnienie infrastruktury, która zostanie rozbudowana w ramach EFRR, gdzie zostały) zakupione niemal wszystkie środki trwałe).
– Wsparcie nauczycieli SP Ciążeń w
ramach studiów
podyplomowych/kursów i
szkoleń
– Wsparcie uczniów w rozwijaniu
kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy w
formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych –
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
2. zajęcia logopedyczne
3. zajęcia psychoedukacyjne
4. zajęcia socjoterapeutyczne
5.zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
6.zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
– Wsparcie uczniów w rozwijaniu
kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy – SP
Ciążeń w formie kółek
zainteresowań, zajęć
rozwijających uzdolnienia
1.zajęcia – koło matematyczne
2. zajęcia – koło ekologiczno-przyrodnicze wraz z warsztatami naukowymi w terenie
3. zajęcia – koło językowe
4. zajęcia – koło przyrodnicze
Warsztatowe wyjazdy edukacyjne dla wszystkich dzieci 110osób:
1. Wizyta studyjna i zajęcia dodatkowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)
2. Warsztaty na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Ekonom. w Poznaniu
3. Zajęcia na Wydziale Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu
4. Warsztaty edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu
5. Wyjazd edukacyjny do Stacji Ekologicznej w Jeziorach
6. Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie
7. Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej w Gołuchowie
8. Warsztaty edukacyjne w Palmiarni w Poznaniu
9. Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST