Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz w dniu 21 listopada 2017 r. podpisał umowę na wykonanie następujących zadań w Gminie Lądek:
– Budowa sieci wodociągowej w m. Lądek za kwotę 23 733,15 zł brutto
– Budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice za kwotę 31 133,38 brutto
– Budowa sieci wodociągowej w m. Ląd za kwotę 19 596,93 brutto
– Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ląd za kwotę 131 271,77 zł brutto
Po postępowaniu przetargowym Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „ZIEMBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Kościelnym 3,
Zadania mają zostać wykonane do 15 grudnia 2017r.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST