Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku w Ratyniu

W dniu 07.12.2017r. został dokonany odbiór zdania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku w Ratyniu wraz z dokumentacją techniczną”polegającym na:

– odchwaszczenie terenu (wykaszanie chwastów)

– wycinka drobnych krzewów i samosiejek z części Parku o powierzchni około 5000 m²

– prace porządkowe (uporządkowanie parku ze śmieci i pozostałości po wandalach).

Kwota zadania to 13 000,00 zł.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST