Budowa sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu, Gmina Lądek

W dniu 5 lutego 2018r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Ratyniu Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz spotkał się
z mieszkańcami znajdującymi się w strefie bezpośredniego oddziaływania obiektu planowanej inwestycji
„Budowa sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu, Gmina Lądek”
na konsultacjach mających na celu poszerzenie spektrum wiedzy na temat planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, mieszkańców powitała Dyrektor SP Ratyń – pani Renata Kwiatkowska, która przygotowała spotkanie od strony organizacyjnej. Następnie Wójt Artur Miętkiewicz przedstawił projekt Sali gimnastycznej – zagospodarowanie terenu, rzut partery i piętra oraz elewacje. Odpowiadał także na pytania zainteresowanych osób. Gmina Lądek przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę Sali gimnastycznej w Ratyniu.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST