Otwarcie nowodobudowanych oddziałów przedszkolnych

W dniu 31 stycznia w Szkole Podstawowej w Ciążeniu miało miejsce uroczyste otwarcie nowodobudowanych oddziałów przedszkolnych, które powstały przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 między innymi dwóch projektów pt: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek” oraz „Edukacja przedszkolna dla każdego malucha
w Gminie Lądek – nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą”.

Uroczystość otworzył Dyrektor SP Ciążeń – Pan Marek Jarecki, który wraz z pracownikami zadbał o uroczystą formę otwarcia, a panie z przedszkola przygotowały dzieci z programem artystycznym.
Historia tej inwestycji rozpoczęła się już w 2015 r., kiedy to Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zauważył konieczność rozbudowy przedszkola ze względu na warunki lokalowe. Kilka miesięcy trwało powstanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wnioskowanie i pozyskanie środków pozabudżetowych w łącznej wysokości niemalże jednego miliona złotych na dobudowę przedszkola, pół miliona na dobudowę piętra szkoły oraz ponad milion na termomodernizację całego budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu.
Inwestycja nie zostałaby zrealizowana gdyby nie przychylność i poparcie Radnych Gminy Lądek.
W tym uroczystym dniu Wójt życzył całej społeczności przedszkolnej, aby każdy dzień, każda chwila spędzona w tym miejscu była godna zapamiętania, ze względu na warunki, atmosferę, bezpieczeństwo dające możliwość wzrastania i rozwijania się każdemu dziecku.
Wójt życzył także Dyrekcji oraz nauczycielom możliwości realizacji pomysłów
i projektów, które bawiąc przygotowują dzieci do startu w życie szkolne oraz cierpliwości w codziennej pracy i wspaniałych owoców pedagogicznego trudu.
W imieniu swoim, Radnych Gminy Lądek oraz pracowników Urzędu Gminy Wójt Artur Miętkiewicz przekazał na ręce Pana dyrektora zabawki, aby rozweseliły przedszkolne sale.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST