„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Ogłoszenie

Informacja o szkoleniu

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST