Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Ratyń zaopatrującego w wodę mieszkańców w miejscowości: Ratyń, Lądek, Policko, Dolany, Ląd, Ląd Kolonia, Sługocin.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ratyń w ramach kontroli urzędowej, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań bakteriologicznych.
Zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze – po przegotowaniu. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie
Przedsiębiorcę wodociągowego zobowiązano do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Woda może być używana do celów sanitarnych tj. do WC
Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji o jakości wody.

Komunikat

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST