Gminny Przegląd Piosenki ” WYGRAJ SZANSE”

ikprzeglad

Gmina Lądek przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Dydaktyczno-Kulturalnego WYGRAJ SZANSĘ w ramach programu „TRZEŹWOŚĆ NA CO DZIEŃ” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej . Głównym organizatorem tego przeglądu jest TV MEDIA Agencja Telewizyjno Estradowa w ŁODZI.

Program ma na celu odkrywanie nowych talentów artystycznych dzieci i młodzieży zwłaszcza z ośrodków wiejskich i małych miast. Popularyzację polskiej twórczości artystycznej . Wspieranie najzdolniejszych wokalistów, rozwijanie ich talentów,, Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu

W dniu 1 marca 2018 roku W SALI osp w Ratyniu odbył się Finał GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI do programu „WYGRAJ SZANSĘ”. Do udziału zakwalifikowali się :

  1. Julia Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Ciążeniu
  2. Natalia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Ciążeniu
  3. Emilia Krzyżanowska ze Szkoły Podstawowej w Ratyniu
  4. Dominika Grzelczak ze Szkoły Podstawowej w Ratyniu
  5. Lidia Mielcarek ze Szkoły Podstawowej w Ratyniu
  6. Natasza Grześkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Lądku

 

Eryk Poźniak ze Szkoły podstawowej w Ciążeniu był osoba towarzyszącą podczas występu Julii Kowalskiej i Natalii Nowak

Organizatorzy powołali komisję konkursową w składzie :

Przewodnicząca : Arleta Adamczyk – dyrektor Szkoły Muzycznej YAMAHA w Słupcy

Członek: Iwona Szubińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku

Członek: Renata Tkaczyk – sekretarz Gminy Lądek

, która spośród 6 wykonawców wyłoni osobę która będzie reprezentować Gminę Lądek podczas koncertu finałowego.

Po wysłuchaniu 6 prezentacji komisja konkursowa ogłosiła : Gminę Lądek na koncercie Finałowym będzie reprezentować : Dominika Grzelczak , równorzędne II miejsca otrzymały Natasza Grześ kiewicz ze Szkoły Podstawowej w Lądku i Lidia Mielcarek ze Szkoły Podstawowej w Ratyniu , natomiast III miejsce wyśpiewała Natalia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Ciążeniu, pozostali wykonawcy otrzymali upominki.

Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Lądek oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku.

Wójt Gminy Lądek dziękuje : Pani Arlecie Adamczyk za fachową pomoc w komisji konkursowej oraz Zarządowi OSP w Ratyniu za udostepnienie sali.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST