II edycja Przeglądu Filmów Integracyjnych

Przegląd organizowany jest w ramach konferencji pt.: „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał”, która odbędzie się w Poznaniu 19 kwietnia 2018 roku.
Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych.
Temat przeglądu jest zbieżny z tematem konferencji i brzmi „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał”.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST