Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, których celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Oferta

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST