Posadowienie altany oraz montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej przy budynku świetlicy wiejskiej

Stowarzyszenie „Rozwoju Sołectwa Dziedzice” zakończyło zadanie pod tytułem „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Dziedzic poprzez posadowienie altany oraz montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej przy budynku świetlicy wiejskiej”

Termin i miejsce odbioru: 15.05.2018r. , Dziedzice
W dniu 24.05.2018r. pod nowo posadowioną wiatą odbyło się spotkanie dotyczące zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Lądek na temat zrównoważonego rozwoju (dobre praktyki dotyczące ochrony środowiska i klimatu), w którym udział brał Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz jako partner realizowanego projektu.
Stowarzyszenie przy pomocy Gminy Lądek pozyskało środki w ramach projektu grantowego
Ogłoszonego przez LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy
w ramach poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Ilość partnerów w projekcie: 4, zakres działań partnerów:
1. Urząd Gminy w Lądku:
– pomoc w wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej, pomoc merytoryczna w realizacji zadania oraz w rozliczeniu i złożeniu niezbędnych sprawozdań.
2. Pracownia Projektowa Karolina Rutkowska:
– pomoc przy wskazaniu miejsca oraz wrysowaniu na mapę altany oraz lampy solarnej
3. Elektryka Tomasz Kurleto:
– pomoc przy doprowadzeniu elektryki do posadowionej wiaty
4. IZBRUK Maciej Rybicki:
– utwardzenie terenu pod posadowienie altany.
Projekt miał na celu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST