Apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

ikonka

W sobotę 22 września odbył się apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW w Borku Lądkowskim. Apel poprzedziła uroczysta msza w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Lądku. Gospodarzem i współorganizatorem uroczystości był Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz oraz współorganizatorem Starosta Słupecki Mariusz Roga.
Najpierw w lądkowskim kościele odprawiano została uroczysta Msza Św. Zaraz po niej zebrani wspólnie przemaszerowali do Borku Lądkowskiego.

Byli wśród nich przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, placówek oświatowych oraz duchowieństwa i lokalnej społeczności, a także poczty sztandarowe, kompanie honorowe i Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej.
Przed rozpoczęciem mszy nastąpiło formowanie pododdziałów i pocztów ochotniczej straży pożarnej do złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Głównego OSP RP Waldemarowi Pawlakowi i wprowadzenia do kościoła. Meldunek składał Jerzy Orchowski Komendant Gminny ZOSP RP w Lądku. Msza rozpoczęła się o 12.00. Poczty sztandarowe zajęły miejsce po lewej stronie ołtarza.
Podczas mszy dla zebranych wystąpili uczniowie z ze Szkoły Podstawowej z Lądku i LO Słupca (mieszkańcy gminy Lądek). Mszę uświetniła orkiestra OSP Sługocin. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich uczestników, delegacji i Orkiestry Dętej OSP w Słupcy do Borku Lądkowskiego, gdzie przy pomniku upamiętniającym przysięgę członków Polskiej Organizacji Wojskowej odbył się apel pamięci Peowiaków.
Tam starosta Powiatu Mariusz Roga powitał gości przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, resortu obrony narodowej, MSWiA, placówek oświatowych, duchowieństwa, rodziny peowiaków przybyłych z terenu całego kraju, dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzież szkolną, mieszkańców gminy Lądek, gmin ościennych i wszystkich przybyłych gości.
Następnie przemawiał Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz (przemówienie w załączeniu)
Historię zasług strażaków w odzyskaniu przez Polskę niepodległości opowiedział zebranym Eugeniusz Grzeszczak. Wspomniał, że ponad 100 lat temu powstało na naszym terenie 16 jednostek, które w dniu dzisiejszym dumnie prezentują swoje poczty sztandarowe.
W dalszej części delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem peowiaków. Na koniec przedstawiciele władz samorządowych powiatu słupeckiego przekazali Dowódcy Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej mundury kawaleryjskie.
Cała uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem przy lesie w Borku Lądkowskim.
Odczytano również apel poległych, których uczczono salwą honorową oraz złożono wiaty pod miejscowym pomnikiem. Oprócz tego dokonano aktu przekazania przez przedstawicieli władz samorządowych powiatu słupeckiego na ręce Dowódcy Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej mundurów kawaleryjskich.
Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz oraz Starosta Słupecki Mariusz Roga składają ogromne podziekowania:
– firmie J-DEFENCE Jacek Liszewski za przygotowanie oprawy uroczystości
– mjr Grzegorzowi Schmidtowi za prowadzenie narracji
– Arturowi Kamińskiemu za poszukiwanie i zbieranie materiałów od rodzin POW-iaków z terenu całego kraju
– Piotrowi Kaźmierczakowi za zbieranie i przygotowanie materiałów na wystawę
– Dominice Grzelczak – harcerce
– Muzeum w Słupcy – za udostepnienie materiałów do wystawy
– Muzeum w Pyzdrach – za udostepnienie materiałów do wystawy
– Księdzu Kanonikowi Dariuszowi Kolskiemu
-Dyrektor GOK Lądek – Iwonie Szubińskiej
– Kierownikowi ZGK Lądek – Sebastianowi Woźniakowi
– Dyrektorom: SP Lądek Adrianowi Walkowiakowi oraz Gimnazjum Agacie Kopczyńskiej i dzieciom i młodzieży zaangażowanym w montaż słowno – muzyczny
– przedstawicielom Wojska, PSP Słupca, KP Policji w Słupcy, Ochotniczym Strażom Pożarnym
– Szwadronowi Kawalerii Ziemi Konińskiej
– pracownikom Urzędu Gminy w Lądku oraz Starostwa Powiatowego w Słupcy i ich rodzinom

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST