Zakończenie realizacji zadania

Gmina Lądek zakończyła realizację zadania pod nazwą:
„Modernizacja dwóch promów wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie będących w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciążeń i w m. Sługocin”

Prace zostały wykonane przez firmę SPAW KON, ul. Wał Okrężny 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wójt Gminy Lądek pozyskał na ten cel dotację w wysokości 350 000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST