Zakończenie realizacji zadania

ikon

Gmina Lądek zakończyła realizację zadania: „Budowa drogi gminnej – ulica Wąska w miejscowości Ciążeń (działka nr 43), gmina Lądek” z programu „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Kwota dotacji: 158 575,00, wkład własny Gminy: 220 832,03 zł

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST