„Ja w internecie” – Gmina Lądek szkoli mieszkańców z kompetencji cyfrowych.

Kwotę 60.480,00 tys. złotych otrzymała pod koniec 2018r. Gmina Lądek na szkolenia internetowe dla mieszkańców oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu w ramach Działania 3.1 “Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, operatorem konkursu jest Fundacja Legalna Kultura.

„Ja w internecie” to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Lądek mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Zakupiony sprzęt po zakończeniu programu zostanie przekazany szkołom na terenie gminy. Instruktorzy w projekcie zostali przeszkoleni przez operatora programu – Fundację Legalna Kultura.

W ubiegłym tygodniu zakończyło się pierwsze szkolenie pt.„ Mój biznes w sieci” .Uczestnicy w ciągu 12 godzin szkolenia uczyli się jak wykorzystywać zasoby Internetu w biznesie. Obecni i przyszli przedsiębiorcy zapoznali się z możliwościami skutecznych działań w obszarze komunikacji, marketingu i finansów oraz ze skierowanymi dla biznesu usługami e-administracji. Szkolenie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się posiadaną wiedzą przez uczestników. Kurs podniósł również kompetencje przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, umożliwiając im samodzielne rozwijanie firmy online. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób.

Kolejne szkolenie pt. „Kultura w sieci” dało następnym 12 uczestnikom możliwość zapoznania się z legalnymi źródłami kultury, prawami autorskimi, instytucjami kultury nie tylko ogólnopolskiej, ale i regionalnej. W ramach zajęć przeprowadzono praktyczne warsztaty m.in. legalnego korzystania z fotografii czy filmów i umieszczania ich w mediach społecznościowych, projektowania plakatów i ogłoszeń o wydarzeniach kulturalnych czy tworzenia swojego drzewa genealogicznego.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Kolejne szkolenie pt.. „Tworzę własną stronę internetową (bloga).” Odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Szczegółowe informacje na temat następnych szkoleń można uzyskać pod numerem tel. 662 524 698, w biurze projektu w Urzędzie Gminy w Lądku oraz na stronie internetowej gminy http://www.gminaladek.pl/

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST