Odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Budowa/Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Ląd-Kolonia”

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 24.10.2019r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Budowa/Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Ląd-Kolonia” . całość zadania 123 000,00 zł brutto, w tym dotacja  97 600,00 zł.

Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.

 

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST