Kilka słów o planowanej sali gimnastycznej w Ratyniu.

images

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o planowanej sali gimnastycznej w Ratyniu (całość inwestycji: 4 497 545,15 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 2 389 124,04 zł):


Przedmiotem wniosku jest budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz na potrzeby dydaktyczne – dwie sale dydaktyczne. Będzie to pierwsza pełnowymiarowa sala gimnastyczna na terenie Gminy Lądek. Obiekt zlokalizowany będzie w Ratyniu (gm. Lądek), na działce nr 97/4 i 96/7, obręb Ratyń. Działka położona jest w

odległości ok. 100 m od drogi wojewódzkiej.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

– przedłużenie istniejącego dojazdu dla samochodów straży pożarnej (z eko-kratki, wypełnionej trawą);

– wykonanie dojść do nowo projektowanego budynku Sali gimnastycznej;

– lokalizację stojaków na rowery;

– likwidację kolizji odcinka kanalizacji deszczowej (kd200), pomiędzy studzienką 1 i 2;

– wyprofilowanie terenu wokół nowo projektowanego budynku (likwidacja 2 schodów terenowych, uformowanie skarp od strony północnej i południowej, przy drodze

pożarowej);

– wykonanie murków oporowych od strony zachodniej nowo projektowanego budynku;

– zaprojektowanie zieleni niskiej w obrębie nowo projektowanego budynku;

Projektowany budynek Sali gimnastycznej został zlokalizowany od zachodniej strony budynku istniejącego szkoły i łączy się z nim za pomocą

jednokondygnacyjnego łącznika w miejscu, w którym znajduje się hol szkolny. Nowo projektowany budynek ustawiony jest krótszymi bokami w kierunku wschód-zachód,

dłuższymi północ-południe. Wejścia do nowo projektowanego budynku znajdują się w łączniku – jedno od strony północnej, umożliwia wyjście w kierunku

boiska sportowego, drugie od strony południowej, stanowiąc jednocześnie wyjście ewakuacyjne z dojściem do drogi pożarowej.

fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ratyniu. Główną funkcję obiektu stanowi sala

gimnastyczna, przystosowana do prowadzenia zajęć:

  1. a) w grach zespołowych:

– siatkówka – boisko pełnowymiarowe;

– koszykówka – dwie tablice do koszykówki (na przeciwległych ścianach);

– piłka ręczna – możliwość osadzenia dwóch bramek (na przeciwległych ścianach);

– rozmiary projektowanej Sali gimnastycznej uniemożliwiają lokalizację pełnowymiarowych boisk do koszykówki i piłki ręcznej.

  1. b) w gimnastyce

– zestaw drabinek przyściennych;

– szyna (montowana do dźwigara z drewna klejonego – w osi 3) z drabinką, liną do wspinania oraz kółkami gimnastycznymi;

W budynku zaprojektowano następujący podział funkcjonalny:

– sala gimnastyczna

– 2 zespoły szatniowo-sanitarne. Do każdego węzła sanitarnego (umywalnie z kabiną WC oraz natryski) zaprojektowano obustronny dostęp z dwóch szatni (każda z

przeznaczeniem dla min. 20 osób). Łącznie zaplecze szatniowe dla min. 80 osób.

– pomieszczenia dydaktyczne (2 sale dydaktyczne na piętrze – poziom +3.67)

– pomieszczenia sanitarne w bloku sal dydaktycznych

– pomieszczenie magazynowo-techniczne

– pomieszczenie socjalne (pokój trenerów)

– komunikacja (łącznik, hol ze schodami i windą, korytarze)

Sala gimnastyczna ma wymiary (w licu ścian/elementów konstrukcyjnych) 24,51 x 12,09 m.

Plan zagospodarowania.

Rzut parteru.

Rzut piętra .

0001

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST