„Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek”

INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie; „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek” dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 1 444 995,47 zł brutto (z czego 70% dofinansowanie), Konsorcjum Firm:
1) Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska
2) BUDMAR Firma Remontowo – Budowlana Gutowski Marcin.
Zadanie zostanie wykonane do dnia 31.08.2020 roku i swoim zakresem obejmuje:
• remont nawierzchni drogi gminnej – o nawierzchni asfaltowej i długości około
338 m,
• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
• budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
• budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
• budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej ECO w pasie drogowym,
• budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej brukowej.
• budowę sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę oświetlenia.

 

111111111111111

 

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST