Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, których celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.

logo dobre

konkurs ofert na wspieranie zadania – kolonie letnie

konkurs ofert na realizację zadania – półkolonie letnie

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST