Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ratyniu.

20201015_122427w

 

 

Wczoraj, 15 października 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.”

W spotkaniu z ramienia wykonawcy firmy HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. k z Grębocina uczestniczył m.in.  Prezes Zarządu Pan Andrzej Kisicki, natomiast z ramienia Gminy Lądek – Wójt Gminy Artur Miętkiewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu – Pani Justyna Młodożeniec-Handzel.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 4 239 800,00 zł brutto.

Warto wspomnieć, iż inwestycja dofinansowana jest przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”

Przekazanie budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, a termin ukończenia wszystkich robót budowlano-montażowych wraz z dokonaniem odbioru końcowego, przekazaniem inwestycji do eksploatacji oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to data 30.09.2022r.

20201015_121709

 

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST