Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zapraszają do zapoznania się i promocji z działań kampanii na rzecz zdrowia psychicznego

kryzyw

kryzyw

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zapraszają do zapoznania się i promocji z działań kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie – wszystkie informacje znajdują się na stronie:

https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/ <https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/>

 

Zobacz więcej Kryzysownik-ROPS-II-wydanie_2020- załącznik

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST