Podatki

Uchwała nr XLV/270/17 Rady Gminy Lądek z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej
Wniosek od rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1 – DT-1A
Oświadczenie o stanie majątkowym (osoby nie będące rolnikami)- załącznik do wniosku o umorzenie podatku
informacja o lasach
Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy) – załącznik do wniosku o umorzenie zaległego podatku
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu ziemi

Informacja o gruntach
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Oświadczenie Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Uchwała nr XLV/270/17 Rady Gminy Lądek z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST