Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Lądek – nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą

Gmina Lądek realizuje projekt pt. „Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Lądek – nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gm. Lądek o 13 miejsc w ciągu 15 miesięcy i utrzymanie ich przez co najmniej 2 lata od zakończenia projektu ;Podniesienie wiedzy i kompetencji 120 dzieci z terenu Gm. Lądek w ciągu 12 miesięcy i sukcesywne podnoszenie jakości edukacji dla kolejnych roczników przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu włącznie z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie deficytów i spotkania z rodzicami.; Podniesienie wiedzy i kompetencji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Planowane efekty:

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 13 osób

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 osoba

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 120 osób

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 2 osoby

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) – 1 osoba

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (C) – 362 osoby

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 194 313,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 165 166,26 zł

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST