Nowe nasadzenia zieleni w Parku w Ratyniu na terenie gminy Lądek

Przedsięwzięcie pn.: „Nowe nasadzenia zieleni w Parku w Ratyniu na terenie gminy Lądek” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Gmina Lądek realizuje zadanie pod nazwą: „Nowe nasadzenia zieleni w Parku w Ratyniu na terenie gminy Lądek” na działce nr 114, obręb Ratyń, Gmina Lądek polegające na:
– Zakup i sadzenie drzewa liściastego – Grab pospolity wraz z palikami zabezpieczającymi – 33 szt.
– Zakup i sadzenie krzewów liściastych (Lilak pospolity odm.’Charles Joly’- 9 szt, Cis pospolity odm. ‚Elegantisima’ – 26 szt, Cis pospolity odm. ‚Repandens’- 14 szt
16 450,00 zł – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (70%)
7 050,00 zł – wkład własny (30%)
www.wfosgw.poznan.pl

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST