Rok 2018

Gmina Lądek realizuje projekt pod nazwą „Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany”.

Celem projektu jest zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji, historii społeczności lokalnych w sołectwie Dolany, gmina Lądek, co przyczyni się do podniesienia jakości życia na terenie Gminy Lądek, w szczególności w miejscowości Dolany, wzmocnienie integralności społeczeństwa i jego aktywizacji oraz promocji idei odnowy wsi.

Projekt składa się z trzech elementów: zamontowania ogrzewania w sali wiejskiej, posadowienia altany ogrodowej wraz z nasadzeniem zieleni oraz spotkań aktywizujących mających na celu spisanie historii sołectwa i wydanie publikacji. Wszystkie trzy elementy zadania wpłyną nazachowanie
i odtworzenie dziedzictwa kulturowego – historii i tradycji i na poprawę estetyki sołectwa Dolany – zagospodarowana zostanie bowiem przestrzeń publiczna.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST