Program Osłonowy

Gmina Lądek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dotacja: 66 600,00 zł
Łącznie całkowita wartość projektu: 95 600,00 zł

Opis poszczególnych działań:
Zarządzanie: Zarządzanie projektem będzie przez cały okres realizacji projektu bezkosztowe. Zarządzaniem zajmie się osoba z Urzędu Gminy Lądek (specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych), a rozliczaniem finansowym osoba z GOPS Lądek (księgowa)
Remont budynku – niezbędny w celu dostosowania pomieszczeń:
1) zaplecze kuchenne;
2) dostosowanie łazienki (prysznic, toaleta, umywalka);
3) pomieszczenie biurowe na potrzeby spotkań zespołu oraz spotkań osób pokrzywdzonych
z psychologiem, terapeutą itp.
4) roboty budowlane (ścianki działowe, malowanie, płytkowanie i inne roboty);
5) dostosowanie noclegowni.
Działanie 3. Zakup wyposażenia poniżej 3500,00 zł:
1) zaplecze kuchenne (aneks kuchenny, meble, stół, krzesła, zlew, bateria, kuchenka gazowa, czajnik, mikrofalówka itp.)
2) łazienka – pralka, meble itp.
3) pomieszczenie biurowe na potrzeby spotkań zespołu oraz spotkań osób pokrzywdzonych
z psychologiem, terapeutą itp. – biurko, stół, krzesła, krzesło obrotowe, szafa na dokumenty, sprzęty typu drukarka, komputer itp.
4) wyposażenie noclegowni – łóżka polowe, pościele, kołdry, poduszki, koce, szafa;
5) wyposażenie budynku w np. nagrzewnicę, okno itp.
Po dostosowaniu infrastruktury możliwe będą następujące działania:
Działania w obszarze zwiększania świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie:
1)przeprowadzanie kampanii społecznych, które:
– obalają mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające jej stosowanie
– organizowanie jak również udział realizatorów programu w imprezach na terenie Gminy Lądek i podczas ich trwania, dystrybucja materiałów informacyjnych o zjawisku przemocy domowej i możliwościach uzyskania pomocy.
– opracowanie, wydanie i dystrybucja ulotki dla służb interwencyjnych Policji, będącej uzupełnieniem policyjnej Niebieskiej Karty, informującej o dostępnych miejscach pomocy dla członków rodzin uwikłanych w przemoc domową;
– dystrybucja plakatu – instrukcji na użytek placówek służby zdrowia zawierającego informacje o możliwości podjęcia działań i uzyskania pomocy zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów zgłaszających się z urazami doznanymi na skutek przemocy domowej;
– dystrybucja plakatu kierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół zawierającego treści edukacyjne o zjawisku przemocy domowej oraz
informacje o miejscach uzyskania pomocy. (Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum)
Działania mające na celu umożliwienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie wyjście
z trudnej sytuacji życiowej:
1)rozwój sieci instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie:
– punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,
– ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
– specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
– domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
– ośrodków interwencji kryzysowej;
2)stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych;
3)udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
Działania zmierzające do nabycia przez odbiorców projektu umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych
-pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży będących świadkami lub ofiarami przemocy domowej;
– grupa pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy;
– grupa edukacyjno- korekcyjna dla sprawców przemocy;
-pomoc indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc.

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST