Senior +

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

 

 

Zadanie publiczne będzie polegało na utworzeniu Klubu Senior + w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek. Klub będzie spełniał minimalny standard placówki określony w Programie, czyli:

– 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań
– pomieszczenie kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
– 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,
– wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

Ponadto Klub będzie spełniał standard placówki ponad określone minimum:

– pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników,
– pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.

W wyniku realizacji zadania powstanie miejsce spotkań dla seniorów tj. osób w wieku 60+ z terenu Gminy Lądek, które będzie spełniało wiele funkcji w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów i ich rodziny. Celem działalności Klubu będzie także inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączenia ich w życie społeczności lokalnych. Powstała placówka zapewni miejsca dla około 25 seniorów.

Adresatami zadnia publicznego będą seniorzy – osoby nieaktywne zawodowo zamieszkujące teren gminy Lądek (powiat słupecki, województwo wielkopolskie) w wieku 60+. Adresatami wsparcia będą również pośrednio rodziny seniorów

Otrzymana dotacja: 150 000,00 zł
Wkład własny: 37 500,00 zł
Całość zadania: 187 500,00 zł

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST