Opracowanie Programu Ochrony Środowiska

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Lądek oraz założeń do planuzaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Lądek” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizacja projektu obejmuje dwa elementy:

1.Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Lądek –

ochrona środowiska naturalnego,

– wzmocnienie struktury ekologicznej np. przez zwiększenie powierzchni chronionych
– ograniczenie emisji, zmniejszenie wodo-, materiało-, i energochłonności oraz zajętości terenu
– zarządzanie środowiskiem
– edukacja ekologiczna i rozwijanie aktywności obywatelskiej
– zmniejszenia zużycia energii, wody i surowców
– usprawnienia gospodarki odpadami
– usprawnienia systemu komunikacji i transportu
– ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby oraz emisji hałasu
– ekologizacji budownictwa
– usprawnienia systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i poprawy jakości produktów spożywczych
– zapewnienia należytej ochrony przyrody
– organizacji gminnych systemów informacji i edukacji ekologicznej
– prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej.*

2. Założenia do planuzaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Lądek –

zaspokajanie potrzeb energetycznych na terenie gminy, wykonywanie prognozy oraz realizacja

wskazanych źródeł pokrycia zapotrzebowania energii

7500,00 zł – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (50%)

7500,00 zł – wkład własny (50%)

www.wfosgw.poznan.pl

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST