Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ląd oraz Ciążeń, gmina Lądek.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
logo
logo

 

 

 

 

 

Opis operacji:
Gmina Lądek realizuje operację: „”Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ląd oraz Ciążeń, gmina Lądek.”” całkowity koszt 517 038,95 zł, wartość dofinansowania 190890,00 zł na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00916-6935-UM1511545/18 z dnia 31.10.2018r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia poprzez budowę dróg gminnych
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: długość wybudowanych lub przebudowanych dróg – 0,574 km

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST