Inwestycje w obiekty kulturalne

„Inwestycje w obiekty kulturalne”
logo
logo

 

 

 

 

 

 

 

Opis operacji:

Gmina Lądek otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na zadanie pod tytułem „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne- Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”

W ramach zadania planuje się:

– przebudowę pomieszczeń GOK w Lądku wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych

– wyposażenie GOK Lądek

– zagospodarowanie rynku w Lądku

– instalacja odnawialnego źródła energii na budynku GOK

Celem planowanej operacji jest zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych,  integracyjnych w Gminie Lądek, wspieranie lokalnego rozwoju oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku, a co się z tym wiąże zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Przebudowa Domu Kultury – 1 sztuka

Liczba obiektów wyposażonych – 2 sztuki

Przebudowa Rynku – 1 sztuka

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST