Dla inwestora

Szanowni Inwestorzy,

Gmina Lądek to wspaniałe miejsce dla inwestycji. Naszym głównym atutem jest dogodne położenie i dostępność komunikacyjna. Przez gminę przebiega autostrada A2 (E30) – zachód – wschód.

Dodatkowymi, niezaprzeczalnymi atutami naszej gminy są atrakcyjne tereny do prowadzenia działalności, duży potencjał siły roboczej, czyste środowisko, a także doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, przechowalnictwa i przetwórstwa.

Władze lokalne są otwarte na wszelkie inicjatywy gospodarcze i zachęcają inwestorów do lokowania kapitału w Gminie Lądek. Oferujemy swoją pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów, które mogą się pojawić. Gwarantujemy, że nasi pracownicy postarają się, by wszelkie wymagane pozwolenia zostały Wam dostarczone w możliwie najkrótszym czasie.

Wójt Gminy Lądek
Artur Miętkiewicz

Kontakt w sprawie terenów inwestycyjnych:

p. Natalia Śmiechowska

tel. 63/276 35 12 w25

e-mail: natalia.smiechowska@gmina-ladek.pl

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

MPZP obszaru miejscowości Sługocin

MPZP obszaru miejscowości Dziecice

MPZP obszaru miejscowości Ciążeń

MPZP obszaru miejscowości Lądek

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST