OSP

Na terenie gminy Lądek działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 1 w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym).

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lądku jest dh Szczepan Babacz, a Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Lądku mł.kpt Jerzy Orchowski.

Ponadto w skład Zarządu wchodzą:
Stanisław Młodożeniec i Adam Szygenda – Wiceprezesi,
• Łukasz Szczepański – Sekretarz,
• Sebastian Woźniak – Skarbnik,
• Sławomir Kaczorkiewicz i Waldemar Błaszczak – Członkowie Prezydium
• Ryszard Głowacki, Paweł Namysłowski, Krzysztof Lewandowski, Marcin Orchowski, Mariusz Pawela, Sławomir Podborny, Aleksy Rdesiński, Bronisław Stoiński, Marian Szygenda, Marcin Drzewiecki oraz Leszek Wojewoda – Członkowie Zarządu

Gminna Komisja Rewizyjna ZOSP RP w Lądku:
• Andrzej Przespolewski – Przewodniczący,
• Artur Kosman – Sekretarz,
• Renata Bagrowska i Przemysław Wojewoda – Członkowie

Ilość jednostek OSP na terenie gminy Lądek przedstawia się następująco:

• 1 jednostka typu S3 (z 3 samochodami)

  • OSP Lądek – rok zał. 1908

• 3 jednostki typu S1 (z 1 samochodem)

  • OSP Ciążeń – rok zał. 1909
  • OSP Dolany – rok zał. 1922
  • OSP Wola Koszucka – rok zał. 1956
  • OSP Sługocin – rok zał. 1919

• 4 jednostki typu M1 (z motopompą bez samochodu)

  • OSP Samarzewo – rok zał. 1953
  • OSP Wacławów – rok zał. 1954
  • OSP Ratyń – rok zał. 1962

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku

Samochody na wyposażeniu jednostek OSP z gminy Lądek
Liczba członków OSP na terenie gminy Lądek
wykaz osób funkcyjnych OSP z terenu Gminy Ladek na lata 2016-2021

Ciążeń

Dolany

Lądek

Ratyń

Samarzewo

Wacławów

Wola Koszucka

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST