Rewitalizacja


Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rewitalizacja
ul. Rynek 26
62 -406 Lądek
tel.: 63/276 35 12 w86
e-mail: rewitalizacja@gmina-ladek.pl


Ostateczny program przyjęty uchwałą Rady Gminy Lądek w dniu 28 czewrca 2017r.

Program rewitalizacji Gminy Lądek

Diagnoza Gminy Lądek


Program rewitalizacji Gminy Lądek

Diagnoza Gminy Lądek

Demitalizacja

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Strategia Rozwoju Gminy Lądek na lata 2015 -2020

Anonimowa ankieta dotycząca rewitalizacji na terenie Gminy Lądek

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST