Ciążeń

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
logo
logo

 

 

 

 

 

 

 

Opis operacji:
Gmina Lądek realizuje operację: „Budowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek” całkowity koszt 121 000,00 zł, wartość dofinansowania 76 992,00 zł na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00071-65151-UM1500315/2016 z dnia 18.08.2016r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest poprawa dostępu do infrastruktury drogowej poprzez budowę drogi gminnej
w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Budowa drogi gminnej na odcinku 0,374km w miejscowości Ciążeń, gmina LądekPowered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST