Ratyń

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
logo
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis operacji:
Gmina Lądek realizuje operację: „Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w miejscowości Ratyń, gmina Lądek” całkowity koszt 517 038,95 zł, wartość dofinansowania 328 991,00 zł na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00035-65151-UM1500023/16 z dnia 18.08.2016r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest poprawa dostępu do infrastruktury drogowej poprzez budowę drogi gminnej w miejscowości Ratyń, gmina Lądek.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Budowa drogi gminnej na odcinku 0,730km w miejscowości Ratyń, gmina LądekPowered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST